English Version

นานาสาระ

แนวโน้มภาษาสำคัญที่ควรรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ดังคำกล่าวของ แฟร้งค์ สมิธ นักภาษาศาสตร์จิตวิทยา ที่ว่า “หนึ่งภาษาสร้างทางเดินให้ชีวิต สองภาษาเปิดประตูแห่งโอกาสทุกบานในเส้นทางชีวิตของคุณ ” โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญ และเชื่อมต่อโลกทั้งใบเข้าด้วยกันแบบนี้ แน่นอนว่าข้อมูลข่าวสารและสื่อจากต่างประเทศย่อมผ่านตาเข้ามา อ่านต่อ

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการสอนลูกให้พูดสองภาษา

สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่บางคนนั้นการให้ลูกได้เรียนรู้ เข้าใจ พูดและอ่านได้มากกว่าหนึ่งภาษานั้นเป็นเรื่องที่พวกเขาให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาได้เล็งเห็นแล้วว่าการสอนลูกให้ใช้สองภาษาตั้งแต่เล็ก ๆ นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกในอนาคตแน่นอน อ่านต่อ

การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาที่สองให้ลูกน้อยตั้งแต่วัยเยาว์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาที่สองให้ลูกน้อยตั้งแต่วัยเยาว์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในสภาพการณ์โลกปัจจุบัน ที่ภาษาที่สองหรือมากกว่านั้น อ่านต่อ

ข่าวสารของสมาคมฯ

วันการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนทุกสมาคมในประเทศไทย จัดงาน “วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC” อ่านต่อ

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับโอกาสให้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเยี่ยมคารวะและขอรับพรปีใหม่ ในการเข้าพบท่านรัฐมนตรีฯ ในครั้งนี้ นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล อ่านต่อ

โครงการ EX-EPM #3

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ส.อ.ส.) ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร โครงการ EX-EPM #3 อ่านต่อ

มหกรรมวันการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงเรียนเอกชนทุกสมาคมทั้งในระบบและนอกระบบ ได้ร่วมกันจัดงาน อ่านต่อ