English Version

นานาสาระ

การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาที่สองให้ลูกน้อยตั้งแต่วัยเยาว์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาที่สองให้ลูกน้อยตั้งแต่วัยเยาว์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในสภาพการณ์โลกปัจจุบัน ที่ภาษาที่สองหรือมากกว่านั้น อ่านต่อ

ถ้าต้องการพัฒนาให้เด็กเป็น Bilingual User เราต้องทำครอบครัวให้เป็น Bilingual Family ได้อย่างไร

โดยปกติเด็กๆ จะถนัดกับภาษาแรก (First Language, Native Language, L1) หรือภาษาแม่อยู่แล้วเนื่องจากมีความคุ้นเคยในชีวิตประจำวันผ่านการฟังและการอ่าน (Input) อยู่บ่อยครั้ง อ่านต่อ

รู้จักการเรียนรู้แบบสองภาษา (Bilingual Education) ให้มากขึ้น

คำว่า “สองภาษา” เกิดจากการนำคำที่มีความหมายสองคำ คือ คำว่า “สอง” และคำว่า “ภาษา” มารวมกันเกิดเป็นคำว่า “สองภาษา” ซึ่งเป็นคำที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการการจัดการศึกษาของประเทศไทย โดยใช้เป็นคำแปลหรือคำที่ใช้แทนคำว่า อ่านต่อ

ข่าวสารของสมาคมฯ

วันการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนทุกสมาคมในประเทศไทย จัดงาน “วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC” อ่านต่อ

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับโอกาสให้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเยี่ยมคารวะและขอรับพรปีใหม่ ในการเข้าพบท่านรัฐมนตรีฯ ในครั้งนี้ นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล อ่านต่อ

โครงการ EX-EPM #3

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ส.อ.ส.) ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร โครงการ EX-EPM #3 อ่านต่อ

มหกรรมวันการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงเรียนเอกชนทุกสมาคมทั้งในระบบและนอกระบบ ได้ร่วมกันจัดงาน อ่านต่อ